serçe

serap

Ar sarāb سَراب z [#srb] çölde görülen hayal <? Ar saraba سَرَبَ zgitti, kaçtı, (su) akıp gitti, (deve) başıboş gitti

serapa

Fa sar ā pā سر آ پا zbaştan ayağa, tepeden tırnağa

serasker

Fa sar-ˁaskar سرعسكر zbaş komutan § Fa sar سر zbaş Ar ˁaskar عسكر zordu

serazat

Fa *sarāzād سرازاد zbaşı özgür

serbest

Fa sar-baste سربسته z«baş bağı», imza ve mühür gibi hukuki bir belgenin bağlayıcı işareti § Fa sar سر zbaş Fa bastan بستن zbağlamak

serçe

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
seçe: al-ˁuṣfūr [[serçe kuşu - Oğuzca]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
serçe parmak: Digitus auricularis.

<< ETü-O seçe küçük bir ötücü kuş ≈ Sogd siçē/siçāg a.a.

Not: Kaşgarlı'nın "Oğuzca" olarak kaydettiği sözcüğün İrani bir dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. Sonradan beliren /r/ sesi açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: serçe parmağı


08.04.2015
serd

Ar sard سرد z [#srd faˁl msd.] tek tek sayma, ayrıntılarıyla beyan etme Ar sarada سرد ztek tek saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı

serdar

Fa/OFa sardār سردار z«baş tutan», önder, komutan

serdengeçti

TTü serden geçti kellesinden vaz geçmiş

serebral

Fr cérébral İng cerebral beyne ilişkin, beyinsel Lat cerebrum beyin +al° << HAvr *ḱerh₂-s-ro-m (*ḱera-s-ro-m) HAvr *ḱerh₂- (*ḱer-) kafatası

seremoni

İt ceremonia Fr cérémonie tören, merasim << Lat caerimonia 1. Etrüsk rahiplerinin dini törenleri [esk.], 2. her tür dini töre ve tören <? Etr