serbest

serander

Yun ksirándiro ξηράνδιρο zkuru erzak deposu § Yun ksiros ξηρός zkuru Yun ándiro άνδηρο zseki, balkon

serap

Ar sarāb سَراب z [#srb] çölde görülen hayal <? Ar saraba سَرَبَ zgitti, kaçtı, (su) akıp gitti, (deve) başıboş gitti

serapa

Fa sar ā pā سر آ پا zbaştan ayağa, tepeden tırnağa

serasker

Fa sar-ˁaskar سرعسكر zbaş komutan § Fa sar سر zbaş Ar ˁaskar عسكر zordu

serazat

Fa *sarāzād سرازاد zbaşı özgür

serbest

"muaf, bağışık" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
çavuş ve kâtib timarı beğler zencirinden serbestdir, meger ki ˁumūr-ı muazzama vākıˁ ola [ Meninski, Thesaurus, 1680]
serbest: muaf, müsellem. Liber, sui juris, exemptus, libertus [özgür, başına buyruk, muaf].

Fa sar-baste سربسته z«baş bağı», imza ve mühür gibi hukuki bir belgenin bağlayıcı işareti § Fa sar سر zbaş Fa bastan بستن zbağlamak

 ser, beste

Not: Aslı “konfirme, onaylı” anlamında hukuk terimi iken Osmanlı ıstılahında "bağışık, muaf" anlamını kazanmıştır. • Farsça isim tamlamasından Arapça +iyyet ekiyle yakın dönemde türetilen serbestiyet sözcüğü galat-ı fahiştir.

Benzer sözcükler: serbestçe, serbesti, serbestimsi, serbestiyet, serbestleşmek, serbestlik


14.11.2019
serçe

<< ETü-O seçe küçük bir ötücü kuş ≈ Sogd siçē/siçāg a.a.

serd

Ar sard سرد z [#srd faˁl msd.] tek tek sayma, ayrıntılarıyla beyan etme Ar sarada سرد ztek tek saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı

serdar

Fa/OFa sardār سردار z«baş tutan», önder, komutan

serdengeçti

TTü serden geçti kellesinden vaz geçmiş

serebral

Fr cérébral İng cerebral beyne ilişkin, beyinsel Lat cerebrum beyin +al° << HAvr *ḱerh₂-s-ro-m (*ḱera-s-ro-m) HAvr *ḱerh₂- (*ḱer-) kafatası