serebral

serbest

Farsça sar-baste سربسته z "«baş bağı», imza ve mühür gibi hukuki bir belgenin bağlayıcı işareti" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça bastan بستن z "bağlamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

serçe

Oğuzca seçe "küçük bir ötücü kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Soğdca aynı anlama gelen siçē veya siçāg sözcüğü ile eş kökenlidir.

serd

Arapça srd kökünden gelen sard سرد z "tek tek sayma, ayrıntılarıyla beyan etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarada سرد z "tek tek saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

serdar

Farsça ve Orta Farsça sardār سردار z "«baş tutan», önder, komutan" sözcüğünden alıntıdır.

serdengeçti

Türkiye Türkçesi serden geçti "kellesinden vaz geçmiş" deyiminden türetilmiştir.

serebral
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1948]
Rahatsızlığın fevkalâde dimağ yorgunluğu neticesi bir anemi serebral krizi olduğu anlaşılmıştır. [ Cumhuriyet - gazete, 2002]
Doğu Akdenız Serebral Palsi ve Gelişimsel Tıp Kongresi

Köken

Fransızca cérébral veya İngilizce cerebral "beyne ilişkin, beyinsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cerebrum "beyin" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂-s-ro-m (*ḱera-s-ro-m) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "kafatası" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.


08.09.2017
seremoni

İtalyanca ceremonia veya Fransızca cérémonie "tören, merasim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caerimonia "1. Etrüsk rahiplerinin dini törenleri [esk.], 2. her tür dini töre ve tören" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

seren

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

serenat

Fransızca sérénade "akşam açık havada (ve özellikle aşıkın penceresi önünde) çalınan müzik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen serenata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca sereno "akşam sükûneti" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen serenus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "akşam" sözcüğünden türetilmiştir.

serencam

Farsça sar-ancām سرنجام z "«son baş», bir şeyin sonu, sonuç" sözcüğünden alıntıdır.

serf

Fransızca serf "bir senyöre bağlı köylü, toprak kölesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince servus "köle, hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-wo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-¹ "korumak, muhafaza etmek" kökünden türetilmiştir.