serp|mek

serkeş

Fa sarkaş سركش z1. başı çeken, reis, önder, 2. dik başlı, asi § Fa sar سر zbaş Fa kaş كشيدن zçeken

serlevha

§ Fa sar سر zbaş Ar lawḥa(t) لوحة ztablo, yazı tahtası

sermaye

Fa sarmāye سرمايه zbir borcun ana parası § Fa sar سر zbaş Fa māye مايه zpara

sermest

§ Fa sar سر zbaş Fa mast مست zsarhoş, mutlu

serotonin

İng serotonin damar daraltıcı ve sinir sinyallerini güçlendirici etkiye sahip bir organik madde (İlk kullanım: 1948 Maurice Rapport, Arda Greene & Irvine Page, Amer. tabipler.) § İng serum kan sıvısı İng tonic güçlendirici, gerici

serp|mek

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kan tiginke septi [kağan prense bolca ihsan etti] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
serpildi - Alm: uf geprallt [saçıldı] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
ˁavratuŋ ayağına düşdi, yüregine su sepdi TTü: serpinti [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
raşş [Ar.]: Ve Arabīde yağmur çisentisine derler ki sepinti dahı derler. TTü: serpilmek [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
serpilmek: çocuk serpilip büyümek, neşv ü nema bulmak. TTü: serpme [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
serpme: balık ağı.

≈ ETü sep- saçmak, püskürtmek

Not: 14. yy'dan sonra çeşitli lehçelerde görülen serp- ve sep- ikiliğinin nedeni ve birincil biçimin hangisi olduğu açık değildir. Karş. çap-/çarp- ve kıp-/kırp-.

Benzer sözcükler: sere serpe, serpilmek, serpinti, serpiştirmek, serpme

Bu maddeye gönderenler: sepele-, sepi, sepken


22.06.2018
serpantin

Fr sérpentine yılan gibi OLat serpentinus Lat serpens yılan +in° Lat serpere sürünmek +ent° << HAvr *kri-n-h₁- (*kri-n-) sürünmek

serpuş

Fa sarpōş سرپوش zbaş örtüsü, başlık § Fa sar سر zbaş Fa pōş پوش zörtü, giysi

sersem

Fa sarsām سرسام zbeyin iltihabı veya beyin tümörü, delirium § Fa sar سر zbaş Fa sām سام zateş, ateşli hastalık

serseri

Fa sarsarī سرسر/سرسرى zbaşıboş (sıfat), başı boşluk (ad) Fa sar سر zbaş

sert

Fa/OFa sard سرد zsoğuk, katı ≈ Ave sarəta- soğuk