sert

serp|mek

≈ ETü sep- saçmak, püskürtmek

serpantin

Fr sérpentine yılan gibi OLat serpentinus Lat serpens yılan +in° Lat serpere sürünmek +ent° << HAvr *kri-n-h₁- (*kri-n-) sürünmek

serpuş

Fa sarpōş سرپوش zbaş örtüsü, başlık § Fa sar سر zbaş Fa pōş پوش zörtü, giysi

sersem

Fa sarsām سرسام zbeyin iltihabı veya beyin tümörü, delirium § Fa sar سر zbaş Fa sām سام zateş, ateşli hastalık

serseri

Fa sarsarī سرسر/سرسرى zbaşıboş (sıfat), başı boşluk (ad) Fa sar سر zbaş

sert

"soğuk" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
karşısında oturırdı derdile / zāri kılur her dem āj-ı serdile [ Meninski, Thesaurus, 1680]
serd (p[ers].) sowuk. Frigidus & frigus. "katı, şedit" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sert & serd (t[urc].): şedīd. Asper, durus, et severus (homo), austerus, rigidus.

Fa/OFa sard سرد zsoğuk, katı ≈ Ave sarəta- soğuk

Not: Karş. Kırg sert "nahoş, kötü", Az sert "katı". ETü, Çağ ve Kıp metinlerde mevcut değildir. • Hintavrupa kökü için bkz. Pokorny sf. 551, Watkins sf. 39.

Benzer sözcükler: sertelmek, sertleşmek, sertleştirmek, sertlik, tatlı sert


31.07.2015
sertifika

Fr certificat tasdikname OLat certificare onaylamak, onaylatmak +()t° § Lat certus [pp.] kesin, tasdikli, onanmış (Lat cernere ayırmak, elemek, seçmek +()t° << HAvr *kri-no- HAvr *krei̯- elemek, yargılamak ) Lat facere, fact- yapmak

serum

YLat serum kan sıvısı Lat serum kesilmiş sütün suyu, peyniraltı suyu << HAvr *ser-³ akmak, sıvı

serüven

?

server

İng server 1. hizmetçi, hizmet sunan, servis eden, 2. bir internet deyimi İng serve hizmet etmek, servis etmek +er

servet

Ar ṯarwa(t) ثروة z [#s̠ry faˁla(t) mr.] bolluk, zenginlik Ar ṯarā ثرا zçoğaldı, azdı