sevgi

sev|mek

<< ETü seb-/sev- sevmek

sevap

Ar ṯawāb ثواب z [#s̠wb faˁāl msd.] 1. amelin karşılığı, Allah'a itaatin ödülü, 2. iyi amel Ar ṯāba ثاب zdöndü, geri geldi

sevda

Ar sawdāˀ سوداء z [#swd faˁlā sf. fem.] 1. kara şey, 2. kara safra, melankoli, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri, 3. akıl dışı arzu, tutku Ar aswad أسود z [afˁal sf.] kara

sevdicek

TTü sevdik +çA

sevecen

TTü sev-

sevgi

ETü: sevig [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
etöz sevigin uvutsuz işin [beden sevgisi ve utanmaz iş ile] (...) seviglig yüzüŋüzen [sevgili yüzünüz] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
sevgü: aṣ-ṣadīḳ [yakın dost, sevgili] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sevgü: Muhabbet, ˁaşk (...) sevgülü: Muhabbetlü, meveddetlü.

<< OTü sevgü muhabbet ETü sev- +gU

 sev-

Benzer sözcükler: sevgili, sevgisiz


03.10.2017
sevici
sevimli

TTü sevim +lI(g)

sevin|mek

<< ETü sevin- sevinmek ETü sev- +In-

sevinç

<< ETü sevinç seviniş, minnet (ETü sevin- ) ETü sev- sevmek +(In)ç

seviş|mek

ETü sev- karşılıklı sevmek veya sevinmek +Iş-