seyyanen

seyrek

<< ETü sedrek aralıklı, ağ gibi gözenekli ETü sedre- +Uk

seyrisefain

§ Ar sayr سير zyol alma, dolaşım Ar safāˀin سفائن z [#sfn faˁāˀil çoğ.] gemiler (Ar safīna(t) سفينة z [t.] gemi )

seyrüsefer

Ar sayr wa safar سير و سفر zgezme ve yol alma

seyyah

Ar sayyāḥ سيّاح z [#syḥ faˁˁāl mesl.] çok seyahat eden, gezgin Ar sāḥa ساح zdolaştı

seyyal

Ar sayyāl سيّال z [#syl faˁˁāl mesl.] çok akıcı, sıvı Ar sāla سال zaktı

seyyanen

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
siyyān: Müsavi, eş, bir düziye. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
siyyün: Similis [benzer, eşit] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
siyyān: Sinin fethiyle galattır [seyyān yazılması yanlıştır] YO: [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Marüzzikir yüzde 10 seyyanen [eşit olarak, eşitçe] bütün müessis hisse senetlerine ve yüzde 85 tekmil sermaye hisse senetlerine (...)

Ar siyyān سيّان z [#swy çoğ.] eşitler, eşit olan iki şey Ar siyy سىّ z [t.] eşit, denk +an

 seviye


20.08.2015
seyyar

Ar sayyār سيّار z [#syr faˁˁāl mesl.] gezgin, gezici Ar sāra سَارَ zyürüdü, gezdi, yol aldı

seyyare

Ar sayyāra(t) سيّارة z [#syr faˁˁāla(t) mesl.] gezgin (şey, yıldız), planet Ar sāra سَارَ zyürüdü, gezdi, yol aldı

sez|mek

<< ETü *sez- zannetmek, kuşkulanmak, hissetmek

seza

Fa sazā سزا zuygun, layık Fa sazīdan سزيدن zuygun olmak +ā(n) Fa saχtan, saz- uydurmak, artiküle etmek ≈ Ave sak- olabilmek, muktedir olmak

sezaryen

Fr césarienne rahmi kesmek suretiyle yapılan doğum Lat caesura kesme, kırma Lat caedere kesmek +()tura