seyyid ahmed arvasi

seyyah

Arapça syḥ kökünden gelen sayyāḥ سيّاح z "çok seyahat eden, gezgin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḥa ساح z "dolaştı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

seyyal

Arapça syl kökünden gelen sayyāl سيّال z "çok akıcı, sıvı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "aktı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

seyyanen

Arapça swy kökünden gelen siyyān سيّان z "eşitler, eşit olan iki şey" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça siyy سىّ z "eşit, denk" sözcüğünün çoğuludur.

seyyar

Arapça syr kökünden gelen sayyār سيّار z "gezgin, gezici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

seyyare

Arapça syr kökünden gelen sayyāra(t) سيّارة z "gezgin (şey, yıldız), planet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin faˁˁāla(t) vezninde meslek adııdır.

sez|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sez- "zannetmek, kuşkulanmak, hissetmek" fiilinden evrilmiştir.

seza

Farsça sazā سزا z "uygun, layık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sazīdan سزيدن z "uygun olmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Farsça saχtan, saz- "uydurmak, artiküle etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde sak- "olabilmek, muktedir olmak" fiili ile eş kökenlidir.

sezaryen

Fransızca césarienne "rahmi kesmek suretiyle yapılan doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caesura "kesme, kırma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere "kesmek" fiilinden +()tura ekiyle türetilmiştir.

sezgi

Türkiye Türkçesi sez- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

sezi

Türkiye Türkçesi sez- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sezinle|mek

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sezin sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi sezik sözcüğü ile eş kökenlidir.