sifon

siderürji

Fransızca sidérurgie "demir dökümü, demir sanayii" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca síderos σίδερος z "demir" ve Eski Yunanca érgon έργον z "çalışma, işleme" sözcüklerinin bileşiğidir.

sidik

Eski Türkçe sidük "idrar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sīd- "işemek, siymek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

siding

İngilizce siding "yanlık, inşaatta bir tür cephe kaplaması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce side "yan" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir.

siesta

İspanyolca siesta "öğle uykusu" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince sexta "1. altıncı, 2. günün altıncı saati, öğle vakti" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sex "altı" sözcüğünden türetilmiştir.

sifilis

Yeni Latince syphilis "frengi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Syphilus "Girolamo Frocastoro'nun aynı adlı şiirinin kahramanı (1530)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sý-philos σύφιλος z "domuz-seven" sözcüğünden türetilmiştir.

sifon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
sifon: Bir kabın içindeki mayii diğer bir kaba nakl etmeğe mahsus makus boru.

Köken

Fransızca siphon "emme tulumba borusu, içme kamışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca síphōn σίφων z "hortum, su borusu, fıçıdan şarap çekme kamışı" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 1008: "terme technique sans étymologie sûre".

Bu maddeye gönderenler

termosifon, zifos


11.05.2020
siftah

Arapça ftḥ kökünden gelen istiftāḥ إستفتاح z "işe başlama, işe başlama duası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فتح z "açtı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

siftin|mek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sigara

Fransızca cigare "bükülmüş tütün çubuğu, puro" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1688) Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cigarro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İsp (Mex) sicar "tütün içmek" fiilinden alıntıdır. fiil Maya dilinde sic "duman, tütün" sözcüğünden türetilmiştir.

sigarillo

İngilizce cigarillo "küçük sigar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cigarrillo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca cigarro sözcüğünün küçültme halidir.

sigma

Eski Yunanca sigma σιγμα z "Yunan alfabesinde s harfi, Σ" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *samk "Fenike alfabesinde s harfinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice sāmek סמך z "İbrani ve Arami alfabesinde s harfi, ש" sözcüğü ile eş kökenlidir.