sik

sigma

Eski Yunanca sigma σιγμα z "Yunan alfabesinde s harfi, Σ" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *samk "Fenike alfabesinde s harfinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice sāmek סמך z "İbrani ve Arami alfabesinde s harfi, ש" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sigorta

Venedikçe sicurtà "1. güvenlik, emniyet, 2. kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince securitas "güvenlik, emniyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sēcūrus "güvenli" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince cura "bakım, gözkulak olma" sözcüğünden se+ önekiyle türetilmiştir.

siğil

Eski Türkçe sigil "siğil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sige- "işemek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe sig "idrar" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sihir

Arapça sḥr kökünden gelen siḥr سحر z "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça sāχiru "büyücü, sihirbaz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sihirbaz

Arapça sihr ve Farsça bāz "oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.

sik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sik: [[erkek organı - Bu nedenle cahil Türklerin ve onların kadınlarının yanında Kuran okurken '(...) sikkīnen' ve '(...) yümsik' ayetleri kısık sesle okunur.]] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sivik سيوك: Türkīde siyme ve tebevvül aleti. Halen sīk.

Köken

Eski Türkçe sik "siyme organı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan sid- veya *si- "siymek, işemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 1:203, 2:642)

Daha fazla bilgi için siy- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

siklemek

Bu maddeye gönderenler

sikko


01.01.2016
sik|mek

Eski Türkçe sik- "(erkek) cinsel ilişkiye girmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan sid- veya *si- "işemek" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sika

Fransızca siccatif "kurutucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen siccativus sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince siccare "kurutmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince siccus "kuru" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sikamor

İngilizce sycamore veya sycomore "sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca sykómoros συκόμορος z "«dut-incir», sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sýkon σῦκον z "incir" (NOT: Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen şiḳəmāh שִׁקְמָה z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca móron µόρον z "dut" sözcüklerinin bileşiğidir.

sikatris

Fransızca cicatrice "bere, yara kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cicatrix sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cicare "berelemek" fiilinden +(t)rix ekiyle türetilmiştir.

sikke

Arapça skk kökünden gelen sikka(t) سكّة z "1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sikkā veya sikkətā סכא/סכתא z "1. çivi, saban demiri, 2. metal para" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sikkatu "mıh, çivi" sözcüğünden alıntıdır.