sinaps

sin|mek

<< ETü siŋ- emilmek, hazmolunmak, içine işlemek ≈? ETü süŋ- saklanmak, batmak

sin1

Ar sinn سنّ z [#snn] 1. diş, 2. yaş, ömür süresi ≈ İbr/Aram şēn/şinnā שננ zdiş

sin2

<< ETü sın/sin 1. kesim, boy, 2. kabir, mezar <? ETü sı- kesmek, kısaltmak +In

sinagog

Fr synagogue Musevi dinine ait toplantı yeri, havra EYun synagōgós συναγωγός ztoplantı, bir araya gelme EYun syn+ agōgós αγωγός zsürme, sevketme EYun ágō άγω zsürmek, sevketmek

sinameki

Ar sanā makkī سنا مكّى zMekke sinası, şifalı bir bitki, cassia senna § Ar sanā سَنَا z1. ışık, kıvılcım, 2. sinameki Ar makkī مَكِّى z [nsb.] Mekke kentine ait

sinaps

[ Milliyet - gazete, 1981]
sinapsis ... sitokinez ... dandrit [üniversite giriş sınavı biyoloji soruları]

Fr/İng synapse sinir hücrelerinin eklem yeri EYun sýnapsis σύναψις zbirbirine dokunma EYun syn+ ʰáptō ἅπτω zilişmek, dokunmak, değmek +sis

 afili

Benzer sözcükler: sinapsis


14.08.2017
sinarit

Yun sinagrída συναγρίδα zbir tür balık, dentex dentex << EYun synagrís συναγρίς za.a.

sincap

Fa sincāb سنجاب zsincap

sindir|mek

<< ETü siŋür- hazmetmek ETü siŋ- içine girmek, hazmedilmek +(g)Ur-

sine

Fa sīne سينه zgöğüs, kucak << OFa sēnag a.a.

sinefil

Fr cinéphile sinemasever