sinefil

sinaps

Fr/İng synapse sinir hücrelerinin eklem yeri EYun sýnapsis σύναψις zbirbirine dokunma EYun syn+ ʰáptō ἅπτω zilişmek, dokunmak, değmek +sis

sinarit

Yun sinagrída συναγρίδα zbir tür balık, dentex dentex << EYun synagrís συναγρίς za.a.

sincap

Fa sincāb سنجاب zsincap

sindir|mek

<< ETü siŋür- hazmetmek ETü siŋ- içine girmek, hazmedilmek +(g)Ur-

sine

Fa sīne سينه zgöğüs, kucak << OFa sēnag a.a.

sinefil

[ Milliyet - gazete, 1996]
Sır değil, sinefili de bir tür deliliktir.

Fr cinéphile sinemasever

Benzer sözcükler: sinefili


06.07.2012
sinek

<< ETü siŋek kara veya sivri sinek onom siŋ çınlama veya vınlama sesi +Ak

sinema

Fr cinéma [abb.] Fr cinématographe hareketli görüntü kaydeden cihaz (İlk kullanım: 1895 Louis Lumière, Fr. mucit.) § EYun kínema κίνεμα zhareket (EYun kinéō κινέω zhareket etmek, devinmek +ma(t) ) EYun grapheús γραφεύς zyazar, yazan

sinematek

Fr cinémathèque sinema kütüphanesi (İlk kullanım: 1936 Henri Langlois, Fr. sinema tarihçisi.) § Fr cinéma sinema EYun thḗkē θήκη zdepo, mağaza

sinerji

Fr synérgie İng synergy birlikte işleme, güç birliği EYun synérgeia συνέργεια za.a. EYun syn+ érgō έργω zişlemek, çalışmak

single

İng single tek, tekli şey Lat singulus a.a. << Lat *sim-culus «tek-çik»