sinik

sin|mek

<< ETü siŋ- emilmek, hazmolunmak, içine işlemek ≈? ETü süŋ- saklanmak, batmak

sinik

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Fakat çok ‘sinik' - Fakat riyasız…

Fr cynique kuşkucu EYun kynikós κυνικός z«köpekçi», Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse EYun kýon, kyno- κύον, κυνο- zköpek +ik° << HAvr *ḱwóns a.a.

 kanin

Not: Antisthenes'in Atina dışında Kynósargēs "köpek yatağı" adı verilen yerdeki okulundan ötürü bu adın verildiği rivayet edilir.

Benzer sözcükler: kinik, sinizm


10.12.2015