sis

siroko

Fr sirocco Batı Akdenize özgü güneydoğu rüzgârı İt scirocco a.a. Ar şirūḳ شروق zdoğu rüzgârı [dial.] Ar şarḳ شرق zdoğu

siroz

Fr cirrhose karaciğer çürümesi YLat cirrhosis a.a. (İlk kullanım: René-Théophile-Hyacinthe Laennec, Fr. hekim (1781-1826).) EYun kirrhós κιρρός zkirli sarı, bej +osis

sirrus

YLat cirrus ince tel şeklinde bulut (İlk kullanım: 1802 Luke Howard, İng. doğabilimci.) Lat cirrus lif, ince tel

sirtaki

Yun sirtáki συρτάκι z [küç.] küçük sirto, oyun havası Yun sirtós +akion

sirto

Yun sirtós συρτός z1. sürme, sürçme, 2. bir oyun havası Yun syrnō σύρνω zçekmek, sürmek, sürüklemek +t° << EYun sýrō σύρω za.a.

sis

"serpme benek" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
at kısmının tüylerinde olan alaca beneklere denir ki sis taˁbīr ederler "pus" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sis: Rutubetli, karamtık, gölgeli duman, ağır pus.

?


09.06.2015
sism(o)+

Fr/İng seismo+/sismo+ [bileşik adlarda] deprem EYun seismós σεισμός zdeprem EYun seíō σείω zsarsmak, sarsılmak +ism° << HAvr *twei̯s- HAvr *twei- sarsmak

sismik

Fr seismique/sismique depreme ait EYun seismós σεισµός zdeprem +ik°

sismograf

Fr sismographe deprem kayıt cihazı

sistem

Fr système birçok unsurdan oluşan düzen EYun sýstēma σύστημα z«bir arada duruş», a.a. EYun syn+ stḗma στήμα zduruş, durma (EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +ma(t) HAvr *steh₂- (*stā-) a.a. )

sistit

Fr cystite mesane enfeksiyonu Fr cyste mesane +itis