sitoplazma

sitcom

İng sit-com [abb.] İng situation comedy «durum komedisi», bir tür televizyon dizisi

site1

Fr cité 1. kent, 2. yerleşke, özellikle toplu konut yerleşkesi << Lat civitas kent, devlet Lat civis yurttaş, hemşehri +itas

site2

İng web site worlwide web üzerinde sanal konum İng site yer, konum, mevki Lat situs

sitem

Fa sitam/istam ستم/إستم zzulüm, eza << OFa stahmag a.a. ≈ Ave *stahma- a.a.

sitoloji

Fr cytologie İng cytology hücre bilimi

sitoplazma

[ Meydan-Larousse, 1969]

Fr cytoplasme İng cytoplasm hücre içi sıvısı


05.11.2013
sitrik

Fr citrique limondan elde edilen (asit) Lat citrus limon ağacı +ic° (≈? EYun kédros κέδρος zsedir ağacı )

sitronella

YLat citronella limon otu Fr citron limon +ell° Lat citrus limon ağacı

sitteisevir

§ Ar sitta(t) ستّة zaltı Ar ṯawr ثور z [#s̠wr] boğa, boğa burcu Ar ṯāra ثار zazdı, çığırından çıktı

sittin

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta(t)/sids ستّة zaltı

sitüasyon

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare [den.] konumlandırmak, yerleştirmek +(t)ion Lat sitūs yer, mevki