sitteisevir

sitem

Fa sitam/istam ستم/إستم zzulüm, eza << OFa stahmag a.a. ≈ Ave *stahma- a.a.

sitoloji

Fr cytologie İng cytology hücre bilimi

sitoplazma

Fr cytoplasme İng cytoplasm hücre içi sıvısı

sitrik

Fr citrique limondan elde edilen (asit) Lat citrus limon ağacı +ic° (≈? EYun kédros κέδρος zsedir ağacı )

sitronella

YLat citronella limon otu Fr citron limon +ell° Lat citrus limon ağacı

sitteisevir

"geleneksel takvime göre Boğa burcunda (Mart-Nisan) görülen altı günlük soğuklar" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sitte-i sevr: Öküz soğuğu

§ Ar sitta(t) ستّة zaltı Ar ṯawr ثور z [#s̠wr] boğa, boğa burcu Ar ṯāra ثار zazdı, çığırından çıktı

 sittin

Not: Karş. Aram tawrā, Fen twr "boğa". Yunanca taúros, Latince taurus (a.a.) biçimleri bir Batı Sami dilinden alınmıştır.


31.03.2015
sittin

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta(t)/sids ستّة zaltı

sitüasyon

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare [den.] konumlandırmak, yerleştirmek +(t)ion Lat sitūs yer, mevki

sivil

Fr civil 1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız Lat civilis yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat) Lat civis yurttaş, hemşehri +()bilis

sivilce

ETü sigil +çA

sivilizasyon

Fr civilisation uygarlık, medeniyet Fr civiliser uygarlaştırmak +(t)ion Fr civil uygar, medeni +ise-