sittin

sitoloji

Fr cytologie İng cytology hücre bilimi

sitoplazma

Fr cytoplasme İng cytoplasm hücre içi sıvısı

sitrik

Fr citrique limondan elde edilen (asit) Lat citrus limon ağacı +ic° (≈? EYun kédros κέδρος zsedir ağacı )

sitronella

YLat citronella limon otu Fr citron limon +ell° Lat citrus limon ağacı

sitteisevir

§ Ar sitta(t) ستّة zaltı Ar ṯawr ثور z [#s̠wr] boğa, boğa burcu Ar ṯāra ثار zazdı, çığırından çıktı

sittin

"altmış" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
sene iḥdā ve sittīn ve tisˁa miˁe [961 yılı] sittīn sene "çok uzun süre" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
sittīn sene: Mübalağa ve kesretden kinayedir.

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta(t)/sids ستّة zaltı

 müseddes

Bu maddeye gönderenler: sitteisevir


29.09.2014
sitüasyon

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare [den.] konumlandırmak, yerleştirmek +(t)ion Lat sitūs yer, mevki

sivil

Fr civil 1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız Lat civilis yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat) Lat civis yurttaş, hemşehri +()bilis

sivilce

ETü sigil +çA

sivilizasyon

Fr civilisation uygarlık, medeniyet Fr civiliser uygarlaştırmak +(t)ion Fr civil uygar, medeni +ise-

sivri

<< ETü sübrig tiz, sivri ETü sübri- sivrilmek, keskinleşmek +I(g)