sivil

sitrik

Fr citrique limondan elde edilen (asit) Lat citrus limon ağacı +ic° (≈? EYun kédros κέδρος zsedir ağacı )

sitronella

YLat citronella limon otu Fr citron limon +ell° Lat citrus limon ağacı

sitteisevir

§ Ar sitta(t) ستّة zaltı Ar ṯawr ثور z [#s̠wr] boğa, boğa burcu Ar ṯāra ثار zazdı, çığırından çıktı

sittin

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta(t)/sids ستّة zaltı

sitüasyon

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare [den.] konumlandırmak, yerleştirmek +(t)ion Lat sitūs yer, mevki

sivil

[ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
sivil: Askerînin gayrı, mülkî. "(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
sivil: Yalın ayak, başı kabak, ceketsiz dolaşan adam. sivil polis [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Camilerde mukabele okuyan sivil polis sivil toplum [ Milliyet - gazete, 1975]
Batı uygarlığında 'sivil toplum' yani şehir medeniyeti ve muaşereti bu mekanizmayı sağladı. sivil darbe [ Cumhuriyet - gazete, 1985]
Bolivya'da sivil darbe

Fr civil 1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız Lat civilis yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat) Lat civis yurttaş, hemşehri +()bilis

 site1

Benzer sözcükler: sivil darbe, sivil polis, sivil toplum, sivilleşmek

Bu maddeye gönderenler: sivilizasyon


07.08.2020
sivilce

ETü sigil +çA

sivilizasyon

Fr civilisation uygarlık, medeniyet Fr civiliser uygarlaştırmak +(t)ion Fr civil uygar, medeni +ise-

sivri

<< ETü sübrig tiz, sivri ETü sübri- sivrilmek, keskinleşmek +I(g)

sivril|mek

TTü sivri +Il-

siy|mek

<< ETü sid- işemek <? ETü *si- a.a.