sivil

sitrik

Fransızca citrique "limondan elde edilen (asit)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kédros κέδρος z "sedir ağacı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )

sitronella

Yeni Latince citronella "limon otu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Fransızca citron "limon" sözcüğünden +ell° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden türetilmiştir.

sitteisevir

Arapça sitta(t) ستّة z "altı" ve Arapça s̠wr kökünden gelen ṯawr ثور z "boğa, boğa burcu" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Arapça ṯāra ثار z "azdı, çığırından çıktı" fiilinden türetilmiştir.

sittin

Arapça sittīn ستّين z "altmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sitta(t) veya sids ستّة z "altı" sözcüğünden türetilmiştir.

sitüasyon

Fransızca ve İngilizce situation "konumlama, konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince situare "konumlandırmak, yerleştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sitūs "yer, mevki" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sivil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
sivil: Askerînin gayrı, mülkî. "(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
sivil: Yalın ayak, başı kabak, ceketsiz dolaşan adam. sivil polis [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Camilerde mukabele okuyan sivil polis sivil toplum [ Milliyet - gazete, 1975]
Batı uygarlığında 'sivil toplum' yani şehir medeniyeti ve muaşereti bu mekanizmayı sağladı. sivil darbe [ Cumhuriyet - gazete, 1985]
Bolivya'da sivil darbe

Köken

Fransızca civil "1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince civilis "yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince civis "yurttaş, hemşehri" sözcüğünden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için site1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sivil darbe, sivil polis, sivil toplum, sivilleşmek

Bu maddeye gönderenler

sivilizasyon


07.08.2020
sivilce

Eski Türkçe sigil sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

sivilizasyon

Fransızca civilisation "uygarlık, medeniyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca civiliser "uygarlaştırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca civil "uygar, medeni" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

sivri

Eski Türkçe sübrig "tiz, sivri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sübri- "sivrilmek, keskinleşmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sivril|mek

Türkiye Türkçesi sivri sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir.

siy|mek

Eski Türkçe sid- "işemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *si- biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.