sivri

sittin

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta(t)/sids ستّة zaltı

sitüasyon

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare [den.] konumlandırmak, yerleştirmek +(t)ion Lat sitūs yer, mevki

sivil

Fr civil 1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız Lat civilis yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat) Lat civis yurttaş, hemşehri +()bilis

sivilce

ETü sigil +çA

sivilizasyon

Fr civilisation uygarlık, medeniyet Fr civiliser uygarlaştırmak +(t)ion Fr civil uygar, medeni +ise-

sivri

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
süwri [[mızrak başı, kılıç ucu, minare, şiş ve benzeri gibi sivri olan herhangi bir nesne.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
süwrü çibin [[sivri sinek]]

<< ETü sübrig tiz, sivri ETü sübri- sivrilmek, keskinleşmek +I(g)

Not: Karş. Moğ sibe- "delmek, dövme yapmak". ETü örneklerde görülen ünlü yuvarlaklaşması, b/w dudaksılından kaynaklanır.

Benzer sözcükler: sivri akıllı, sivrice, sivrisinek

Bu maddeye gönderenler: sivril-, söbü (söve)


23.09.2017
sivril|mek

TTü sivri +Il-

siy|mek

<< ETü sid- işemek <? ETü *si- a.a.

siya

İt sia geri çek! İt siare küreği geri çekmek ≈ Fr scier a.a.

siyah

Fa siyāh/siyah سياه/سيه zkara << OFa syāv a.a. << EFa/Ave syāva- a.a. (≈ Sans śyāmá श्याम zkoyu renk, esmer, siyah ) << HAvr *ḱi̯eh₁-wó-s (*ḱi̯ē-wó-s) koyu renk, esmer

siyak

Ar siyāḳ سياق z [#swḳ fiˁāl msd.] sözün gidişi, bağlam Ar sāḳa ساق zgüttü, sürdü