siyaset

siya

İt sia geri çek! İt siare küreği geri çekmek ≈ Fr scier a.a.

siyah

Fa siyāh/siyah سياه/سيه zkara << OFa syāv a.a. << EFa/Ave syāva- a.a. (≈ Sans śyāmá श्याम zkoyu renk, esmer, siyah ) << HAvr *ḱi̯eh₁-wó-s (*ḱi̯ē-wó-s) koyu renk, esmer

siyak

Ar siyāḳ سياق z [#swḳ fiˁāl msd.] sözün gidişi, bağlam Ar sāḳa ساق zgüttü, sürdü

siyanür

Fr cyanure Prusya mavisi rengini veren siyanhidrik asidin esteri (İlk kullanım: 1815 Gay-Lussac, Fr. kimyacı.) EYun kýanos κύανος zlapis lazuli, laciverd taşı ve rengi +(t)ura ~? Hit kuuanna bir süs taşı, bakır (göztaşı?)

siyasa

Ar siyāsa(t)

siyaset

"idareten cezalandırma" [ Kutadgu Bilig, 1069]
isizlerke ḥaşmat siyāsat kerek / eḏgülerke tutçı ḥurmat gerek [kötülere maiyet ve siyaset gerek, iyilere daima hürmet gerek] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Kâfir elinde siyâsetde-y-idüm / Hem ˁazâbda hem melâmetde-y-idüm "... keyfi yönetim" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
siyâset: Regere pro arbitrio gregem subditosve [hayvan ve reayayı keyfi yönetme], administrare ... Justitia punitiva et exemplaris [ibret-i alem için ağır ceza]

Ar siyāsa(t) سياسة z [#sws fiˁāla(t) msd.] 1. at bakım ve eğitimi, seyislik, 2. devlet yönetme, yönetim Ar sāˀis at bakıcısı, seyis

 seyis

Not: Arapça sözcük esasen "seyislik, at bakımı" anlamındayken 11. yy'dan önce 1. "reaya yönetimi", 2. "tenkil ve tedip etme, cezalandırma" anlamlarını kazanmıştır. 20. yy başlarından itibaren Türkçe kullanımda "siyasi parti işleri" anlamına gelir.

Benzer sözcükler: siyasetçi, siyaseten, siyasetname, siyasi, siyasiyat, siyasiye

Bu maddeye gönderenler: siyasa


20.02.2020
siyatik

Fr sciatique kalçaya veya kalça sinirine ilişkin << OLat sciaticus EYun isχiadikós ισχιαδικός za.a. EYun isχíon ισχίον zkalça kemiği +ik°

siyer

Ar siyar سِيَر z [#syr fiˁal çoğ.] siretler Ar sīra(t) سيرة z [t.] 1. yürüyüş, gidiş, tavır, 2. erdem, başarı, hayat hikâyesi, özellikle Hz. Muhammed'in hayat hikâyesi

siyonizm

Fr sionisme Kudüs'te bir Yahudi vatanı kurulmasını öngören siyasi akım (İlk kullanım: 1890 Nathan Birnbaum, Avust. yazar.) öz Sion Kudüs kentinin bulunduğu tepenin adı +ism° İbr ṣiyōn ציון zişaret amacıyla yapılan taş yığını

siz

<< ETü siz ikinci çoğul şahıs zamiri

skala

İt scala 1. basamak, merdiven, 2. nota skalası, 3. ölçek