sohbet

sofu

Ar ṣūfī صوفى ztasavvuf ehli

soğan

<< ETü soġun/soġan soğan ≈ Moğ songgin सुकन्द za.a.

soğu|mak

<< ETü soġı- soğumak, ıslanmak

soğuk

<< ETü soġık soğuk ETü soġı- +Uk

soğur|mak

<< ETü sōr- emmek

sohbet

[ Kutadgu Bilig, 1069]
tişi birle ṣoḥbat iḏi keḏ tatıġ [dişi ile dostluk/sohbet güzel bir tattır] "... hasbıhal" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
ṣıḥāb ṣoḥbetüŋ itdik, kitāb ṣoḥbetüŋ idelüm [arkadaş sohbetini ettik, kitap sohbeti edelim]

Ar ṣuḥba(t) صُحْبة z [#ṣḥb fuˁla(t) msd.] dostluk etme, arkadaşlık Ar ṣaḥiba صَحِبَ zdost idi

 sahip

Benzer sözcükler: hoşsohbet

Bu maddeye gönderenler: musahabe (musahip)


15.07.2015
sok|mak

<< ETü-O sok- batırmak ≈ ETü suk- batırmak, daldırmak, (bumbar) tıkmak

sokak

Ar zuḳāḳ زقاق z [#zḳḳ] sokak, dar geçit Akad sūḳāḳu [küç.] a.a. Akad sūḳu sokak, özellikle çarşı sokağı, çarşıda belli malların satıldığı geçit

soket

İng socket [küç.] kısa çorap, bir tür kablo bağlantı elemanı İng sock çorap Lat soccus topuksuz hafif ayakkabı, keçeden yapılan terlik ≈ EYun sýχos σύχος za.a.

soku

<< ETü soku havan, dibek ETü sok- havanda dövmek, öğütmek +gU

sokum

TTü sok- +Im