sol

sol

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sol elig [[sol el]] TTü: solcu "siyasette sosyalistlere yakın" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Muhafazakâr ve milliyetçi bir hükumetin yerine liberal, solcu bir kabinenin geçmesile

<< ETü sol bozuk, sol ≈ Moğ solugai a.a. Moğ solı- ters çevirmek, bozmak

Not: Sözcüğün nihai anlamı “zıt, ters, çapraz” olmalıdır. Karş. Fa çap "ters, sol", Lat rectus "düz, sağ", Ar şaˀm "sol, uğursuz". Fr gauche "sol" < Ger wankjan "sapmak".

Benzer sözcükler: aşırı sol, sağlı sollu, solaçık, solbek, solcu, solhaf, soliç, sollamak

Bu maddeye gönderenler: solak


11.05.2020
solfej

Fr solfège müzikte nota okuma İt solfeggio a.a. OLat solfa sol-fa notaları, gam