solo

solak

Eski Türkçe solamuk "sol elini kullanan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Kıpçakça solak "dalak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe sol sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

solaryum

İngilizce solarium "yapay güneşlenme cihazı veya odası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince solaris "güneşe ilişkin" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sōl "güneş" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sóh₂wl̥ (*sṓwl̥) biçiminden evrilmiştir.

solfej

Fransızca solfège "müzikte nota okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen solfeggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince solfa "sol-fa notaları, gam" sözcüğünden türetilmiştir.

solidarite
solipsizm

Fransızca solipsisme "tekbencilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince solus "yalnız" ve Latince ipse "kendi" sözcüklerinin bileşiğidir.

solo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, 1900 yılından önce]
şu minimini opera komiğin içinde başkaca bir solo teşkil ediyordu solist "[Fr soliste]" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
meşhur solist Paul Hindemith'in idaresinde senfonik konser

Köken

Fransızca solo "tek ses veya tek çalgı için müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca solo "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sōlus "yalnız" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swó-lo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Latince se/sue "kendi", suescere "kendine maletmek, alışmak", Sanskritçe svá-, Avesta (Zend) dilinde hwa > Farsça χod, Eski Yunanca ʰídios, Germence *selb- > İngilizce self "kendi".

Benzer sözcükler

assolist, solist, solo uçuş

Bu maddeye gönderenler

hod (hodbin, hüda, yahut), idiyot, kostüm (cosplay, mastı), salvia, self (selfie), solipsizm


13.07.2015
solu|mak

Orta Türkçe solu- "(zorlukla) nefes almak" sözcüğünden evrilmiştir.

solucan

Eski Türkçe suvılġan veya suvışġan "bağırsak kurdu, solucan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe suvış- "ıslanmak, cıvıklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

soluk1

Türkiye Türkçesi sol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

soluk2

Türkiye Türkçesi solu- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

solungaç

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.