solu|mak

solaryum

İngilizce solarium "yapay güneşlenme cihazı veya odası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince solaris "güneşe ilişkin" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sōl "güneş" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sóh₂wl̥ (*sṓwl̥) biçiminden evrilmiştir.

solfej

Fransızca solfège "müzikte nota okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen solfeggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince solfa "sol-fa notaları, gam" sözcüğünden türetilmiştir.

solidarite
solipsizm

Fransızca solipsisme "tekbencilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince solus "yalnız" ve Latince ipse "kendi" sözcüklerinin bileşiğidir.

solo

Fransızca solo "tek ses veya tek çalgı için müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca solo "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sōlus "yalnız" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swó-lo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi" biçiminden evrilmiştir.

solu|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Orta Türkçe: [ İbni Mühenna, Lugat, 1310 yılından önce]
soludı: ḍāḳa'n-nafas [nefesi daraldı, zor nefes aldı]

Köken

Orta Türkçe solu- "(zorlukla) nefes almak" sözcüğünden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

soluk2, solungaç, solunum


25.05.2015
solucan

Eski Türkçe suvılġan veya suvışġan "bağırsak kurdu, solucan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe suvış- "ıslanmak, cıvıklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

soluk1

Türkiye Türkçesi sol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

soluk2

Türkiye Türkçesi solu- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

solungaç

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

solunum

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.