solucan

solfej

Fr solfège müzikte nota okuma İt solfeggio a.a. OLat solfa sol-fa notaları, gam

solidarite
solipsizm

Fr solipsisme tekbencilik § Lat solus yalnız Lat ipse kendi +ism°

solo

Fr solo tek ses veya tek çalgı için müzik parçası İt solo yalnız << Lat sōlus yalnız << HAvr *swó-lo-s << HAvr *swé kendi

solu|mak

<< OTü solu- (zorlukla) nefes almak

solucan

ETü: "bağırsak kurdu" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sowuşġan [[şerit, tenya - bu, karındaki bir kurtçuktur]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
solunçan: al-ˁalaḳ wa'l-dūdu'l-baṭn [sülük ve bağırsak kurdu] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
soğulcan ˁalāmeti oldur kim ol kişiniŋ beŋzi saru olur TTü: "(her türlü) kurt" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
soğulcan: Vermis.

<< ETü suvılġan/suvışġan bağırsak kurdu, solucan ETü suvış- ıslanmak, cıvıklaşmak +(g)An ETü suv su +Iş-

 su


24.07.2021
soluk1

TTü sol- +Uk

soluk2

TTü solu- +Uk

solungaç

TTü *solun- +(g)Aç

solunum

TTü *solun- +Im

solüsyon

Fr solution çözüm, çözelti Lat soluere çözmek, ayırmak +(t)ion Lat se+ luere, lut- çözmek HAvr *lewh₃- (*lew-) çözmek, gevşetmek