som balığı

solungaç

TTü *solun- +(g)Aç

solunum

TTü *solun- +Im

solüsyon

Fr solution çözüm, çözelti Lat soluere çözmek, ayırmak +(t)ion Lat se+ luere, lut- çözmek HAvr *lewh₃- (*lew-) çözmek, gevşetmek

solvent

Alm/İng solvent çözücü, eritici Lat soluens a.a. Lat soluere çözmek +ent°

som

<< OTü som yekpare, masif (metal, buz)

som balığı

"Tuna'ya özgü bir tatlı su balığı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Çekmece göllerinde Tuna'nın çıka ve uştuka ve som balıkları çıkar [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
som balığı: Salmon.

Bul/Sırp som сом zalabalığa benzer bir tatlı su balığı, silurus glanis

Not: Karş. Çek somec, Rom somn, Rus semga семга (a.a.). İngilizce adı catfish'tir. Türkçede zaman zaman deniz alabalığı (somon) ile karıştırılır. Güncel Rusçada aynı anlam kayması görülür. • Slavca sözcüğün Lat salmo "alabalık" ile irtibatı spekülatiftir.


13.01.2018
somaki

Ar summāḳī سمّاقى z [nsb.] koyu kırmızı renkte bir taş, porfir Ar summāḳ سمّاق z [#smḳ] koyu kırmızı renk

somatik

Fr somatique bedensel, özellikle ruh hallerinin bedensel etkilerine ilişkin EYun sōmatikós σωματικός za.a. EYun sōma σώμα zceset, leş; gövde, beden +ik° << HAvr *twō-mn̥- HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek, kabarmak

sombrero

İsp sombrero gölgelik, şemsiye, Meksika'ya özgü geniş kenarlı şapka İsp sombra gölge << Lat umbra a.a.

sommelier

Fr sommelier 1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu << EFr sommerier yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci Fr sommier yük hayvanı, beygir +ari°

somon

Fr saumon tatlı ve tuzlu suda yaşayan bir balık, alabalık, salmo salar << Lat salmo a.a.