som

som

TTü: [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
kalfaχşang [Fa.]: Olukdan aşağa donup som olan buz. Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
som: pur, massif, entièrement TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
som: Yekpare, salt, bütün, içi dolu, kaplama olmayan.

<< OTü som yekpare, masif (metal, buz)

Not: Kaşgarî'nin sun altun deyiminde kastedilen şey şüphesiz bir uzunluk birimidir; gerek Atalay gerek Kabalcı çevirilerinde bu sözcüğün "som, katıksız" şeklinde çevirilmesi hatadır.

Bu maddeye gönderenler: somut


09.06.2015
som balığı

Bul/Sırp som сом zalabalığa benzer bir tatlı su balığı, silurus glanis