somatik

solüsyon

Fransızca solution "çözüm, çözelti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soluere "çözmek, ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince luere, lut- "çözmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) "çözmek, gevşetmek" kökünden türetilmiştir.

solvent

Almanca ve İngilizce solvent "çözücü, eritici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen soluens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince soluere "çözmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

som

Orta Türkçe som "yekpare, masif (metal, buz)" sözcüğünden evrilmiştir.

som balığı

Bulgarca ve Sırpça som сом z "alabalığa benzer bir tatlı su balığı, silurus glanis" sözcüğünden alıntıdır.

somaki

Arapça summāḳī سمّاقى z "koyu kırmızı renkte bir taş, porfir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smḳ kökünden gelen summāḳ سمّاق z "koyu kırmızı renk" sözcüğünün nisbet halidir.

somatik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1950]
1914 harbi somatik adı verilen bu yeni ilme bir çok tecrübe imkanları verdi.

Köken

Fransızca somatique "bedensel, özellikle ruh hallerinin bedensel etkilerine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sōmatikós σωματικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sōma σώμα z "ceset, leş; gövde, beden" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *twō-mn̥- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tewh₂- (*tew-) "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tümör maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

psikosomatik

Bu maddeye gönderenler

kromozom (genom), lizozom, ribozom


29.10.2020
sombrero

İspanyolca sombrero "gölgelik, şemsiye, Meksika'ya özgü geniş kenarlı şapka" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca sombra "gölge" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen umbra sözcüğünden evrilmiştir.

sommelier

Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

somon

Fransızca saumon "tatlı ve tuzlu suda yaşayan bir balık, alabalık, salmo salar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen salmo sözcüğünden evrilmiştir.

somun1

Yunanca psomín ψωμίν z "ekmek, çörek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Räsänen V 427, Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (!) sf. 374.) Yunanca sözcük Eski Yunanca psōmós ψωμός z "lokma" sözcüğünden evrilmiştir.

somun2

Fransızca saumon "1. alabalık, 2. kaba metal döküm parçası" sözcüğünden alıntıdır.