somurt|mak

sombrero

İspanyolca sombrero "gölgelik, şemsiye, Meksika'ya özgü geniş kenarlı şapka" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca sombra "gölge" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen umbra sözcüğünden evrilmiştir.

sommelier

Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

somon

Fransızca saumon "tatlı ve tuzlu suda yaşayan bir balık, alabalık, salmo salar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen salmo sözcüğünden evrilmiştir.

somun1

Yeni Yunanca psomín ψωμίν z "ekmek, çörek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Räsänen V 427, Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (!) sf. 374.) Yunanca sözcük Eski Yunanca psōmós ψωμός z "lokma" sözcüğünden evrilmiştir.

somun2

Fransızca saumon "1. alabalık, 2. kaba metal döküm parçası" sözcüğünden alıntıdır.

somurt|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yüzin sorıttı [[adam yüzünü buruşturdu, surat astı]], anıŋ yüzi sorışdı [[yüzü asıldı]] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
somurdanmak: Murmurare, mussitare [homurdanmak, söylenmek]. Türkiye Türkçesi: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
sorutmak: susup durmak, kendi kendini kurmak.

Köken

Eski Türkçe sorıt- "yüzünü asmak, buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sōr- "emmek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için soğur- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Onomatope yapısında olan somur, somurda- "homurdanmak, söylenmek" sözcüğü ile sorut- fiilinin kullanımda birleştiği düşünülebilir. • Anadolu ağızlarında halen "surat asmak, homurdanmak" anlamında sorut-, soğurdan-, sokurdan- biçimleri görülür. ▪ Ahmet Dinç, Türkçe'nin Kayıp Kelimeleri sf. 414-415.

Benzer sözcükler

soğurdanmak, sokurdanmak, somurdak, somurtuk, sorutmak, sorutkan


31.07.2015
somut

Türkiye Türkçesi som "yekpare, katıksız" sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

somye

Fransızca sommier "yatak taşıyıcısı, somye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sagmarius "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ságma σάγμα z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

son

Eski Türkçe soŋ "bitim, nihayet, ayak topuğu (ad), sonra (edat)" sözcüğünden evrilmiştir.

sonar

İngilizce sonar "ses dalgalarıyla mesafe ölçen cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince sonus "ses" sözcüğünden türetilmiştir.

sonat

Fransızca sonate "klasik Batı müziğinde bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca sonata "1. seslendirme, dinleti [esk.], 2. klasik Batı müziğinde bir form" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Latince sonare "seslendirmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.