somye

somon

Fransızca saumon "tatlı ve tuzlu suda yaşayan bir balık, alabalık, salmo salar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen salmo sözcüğünden evrilmiştir.

somun1

Yeni Yunanca psomín ψωμίν z "ekmek, çörek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Räsänen V 427, Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (!) sf. 374.) Yunanca sözcük Eski Yunanca psōmós ψωμός z "lokma" sözcüğünden evrilmiştir.

somun2

Fransızca saumon "1. alabalık, 2. kaba metal döküm parçası" sözcüğünden alıntıdır.

somurt|mak

Eski Türkçe sorıt- "yüzünü asmak, buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sōr- "emmek" fiilinden türetilmiştir.

somut

Türkiye Türkçesi som "yekpare, katıksız" sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

somye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Karyolaya atladı mı somye gıcırdar

Köken

Fransızca sommier "yatak taşıyıcısı, somye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sagmarius "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ságma σάγμα z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için semer maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

sommelier


30.09.2017
son

Eski Türkçe soŋ "bitim, nihayet, ayak topuğu (ad), sonra (edat)" sözcüğünden evrilmiştir.

sonar

İngilizce sonar "ses dalgalarıyla mesafe ölçen cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince sonus "ses" sözcüğünden türetilmiştir.

sonat

Fransızca sonate "klasik Batı müziğinde bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca sonata "1. seslendirme, dinleti [esk.], 2. klasik Batı müziğinde bir form" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Latince sonare "seslendirmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

sonda

Fransızca sonde "1. deniz derinliği ölçme aleti, iskandil, 2. cerrahide sonda" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) sundgyrd veya sundline "deniz derinliği ölçme aygıtı, iskandil" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Norsça (Vikingce) sund "deniz, derinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *swm-to biçiminden evrilmiştir.

sondaj

Fransızca sondage "(denizcilikte) sonda ile derinlik ölçme, (karada) ölçüm veya inceleme amaçlı kazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sonder "iskandil etmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.