sondaj

somye

Fransızca sommier "yatak taşıyıcısı, somye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sagmarius "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ságma σάγμα z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

son

Eski Türkçe soŋ "bitim, nihayet, ayak topuğu (ad), sonra (edat)" sözcüğünden evrilmiştir.

sonar

İngilizce sonar "ses dalgalarıyla mesafe ölçen cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince sonus "ses" sözcüğünden türetilmiştir.

sonat

Fransızca sonate "klasik Batı müziğinde bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca sonata "1. seslendirme, dinleti [esk.], 2. klasik Batı müziğinde bir form" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Latince sonare "seslendirmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

sonda

Fransızca sonde "1. deniz derinliği ölçme aleti, iskandil, 2. cerrahide sonda" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) sundgyrd veya sundline "deniz derinliği ölçme aygıtı, iskandil" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Norsça (Vikingce) sund "deniz, derinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *swm-to biçiminden evrilmiştir.

sondaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1929]
bu ilmi heyet taharriyatı sondaj yapmak suretiyle icra edecek hafriyat yapmayacaktır.

Köken

Fransızca sondage "(denizcilikte) sonda ile derinlik ölçme, (karada) ölçüm veya inceleme amaçlı kazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sonder "iskandil etmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sonda maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce to sound "iskandil etmek, derinlik ölçmek".

Benzer sözcükler

sondör


01.01.2019
sone

Fransızca sonnet "bir şiir türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sonet "kısa şarkı" sözcüğünden evrilmiştir.

sonra

Orta Türkçe soŋra "sonra, bilahare" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe soŋ "son, sonra" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

sonuç

Türkiye Türkçesi son ve Türkiye Türkçesi sözcüklerinin bileşiğidir.

sopa

Farsça çūba "değnek, çubuk" sözcüğünden evrilmiştir.

soprano

İtalyanca soprano "1. üstteki, 2. çok sesli koroda üst perde [esk.], üst perde kadın sesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sopra "üst, üzeri, üstün" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen super sözcüğünden evrilmiştir.