sopa

sonda

Fransızca sonde "1. deniz derinliği ölçme aleti, iskandil, 2. cerrahide sonda" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) sundgyrd veya sundline "deniz derinliği ölçme aygıtı, iskandil" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Norsça (Vikingce) sund "deniz, derinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *swm-to biçiminden evrilmiştir.

sondaj

Fransızca sondage "(denizcilikte) sonda ile derinlik ölçme, (karada) ölçüm veya inceleme amaçlı kazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sonder "iskandil etmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

sone

Fransızca sonnet "bir şiir türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sonet "kısa şarkı" sözcüğünden evrilmiştir.

sonra

Orta Türkçe soŋra "sonra, bilahare" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe soŋ "son, sonra" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

sonuç

Türkiye Türkçesi son ve Türkiye Türkçesi sözcüklerinin bileşiğidir.

sopa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
zopa [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, 1960 yılından önce]
zıbık, zıbçık, zıpçık [sopa, değnek]

Köken

Farsça çūba "değnek, çubuk" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için çöp2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Halk dilinden genel dile geçmiş olan sözcük, Anadolu ağızlarında tipik olan c/ç > /z/ evrimi gösterir.

Benzer sözcükler

eli sopalı, sopalık

Bu maddeye gönderenler

zıbar-


20.08.2017
soprano

İtalyanca soprano "1. üstteki, 2. çok sesli koroda üst perde [esk.], üst perde kadın sesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sopra "üst, üzeri, üstün" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen super sözcüğünden evrilmiştir.

sor|mak

Eski Türkçe sor- "sormak, aramak, peşinden gitmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Moğolca aynı anlama gelen sura- veya sorı- sözcüğü ile eş kökenlidir.

sorbe

Fransızca sorbet "buzlu meyve şerbeti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi şerbet sözcüğünden alıntıdır.

sorgu

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

sorguç

Eski Türkçe sarāġuç "başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen sarāġuc veya sarāġuş سراغج/سراغش z sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça āġuş آغش z "kucak" sözcüklerinin bileşiğidir. )