sosyete

SOS

İng S.O.S. Mors alfabesinde imdat sinyali

sos1

Fr sauce yemek suyu << EFr salse tuzlu su, yemek suyu << Lat salsus tuzlu Lat sal tuz

sosis

Fr saucisse sosis veya sucuk << OLat salcitiae/salsutia tuzlanmış et, a.a. Lat salsus tuzlu

sosyal

Fr/İng social 1. yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal Lat socialis yoldaşlığa ilişkin, dostane Lat socius yoldaş, müttefik +al° << HAvr *sokʷ-i̯o- HAvr *sekʷ- peşinden gitmek

sosyalist

Fr socialiste toplumsalcı Fr social toplumsal +ist°

sosyete

"toplu halde olma, sosyalleşme" [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
koşup gezmekten, konuşmaktan, kumardan, kendi tabiriyle sosyeteden pek hazzeden Bihruz bey "toplumun seçkin kesimi" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Şık bir erkeğe metres olduğunuz zaman onun koltuğunda ‘monden’ sosyetelere, yüksek ziyafetlere, çaylara gideceksiniz. sosyetik "sosyeteye mensup" [ Milliyet - gazete, 1952]
Bu sosyetik aile kızı

Fr société 1. ittifak, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler Lat societas ittifak, yoldaşlık, cemiyet Lat sociare [den.] yoldaşlık etmek, refakat etmek +itas Lat socius yoldaş

 sosyal

Not: Türkçede özellikle "batılı seçkinler gibi yaşamını kamuoyuna sergileyen zümre" anlamı ağır basmış ve Türkçeye özgü bir türev olan sosyetik sözcüğü üretilmiştir.

Benzer sözcükler: sosyetik


12.05.2021
sosyoloji

Fr sociologie toplumbilim (İlk kullanım: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı

sote

Fr sautée [pp. fem.] «hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey << Lat saltata [pp.] Lat saltare [den.] sıçramak, sıçratmak, hoplatmak +()t° Lat saltum sıçrama, takla

sound

İng sound ses EFr son a.a. << Lat sonus a.a. << HAvr *swonh₂-o-s (*swon-o-s) HAvr *swenh₂- (*swen-) ses çıkarmak