sovyet

sosyoloji

Fr sociologie toplumbilim (İlk kullanım: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı

sote

Fr sautée [pp. fem.] «hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey << Lat saltata [pp.] Lat saltare [den.] sıçramak, sıçratmak, hoplatmak +()t° Lat saltum sıçrama, takla

sound

İng sound ses EFr son a.a. << Lat sonus a.a. << HAvr *swonh₂-o-s (*swon-o-s) HAvr *swenh₂- (*swen-) ses çıkarmak

sovyet

[ Lenin, Burjuvazya Demokrasyası ile Proletarya Diktatörlüğ, 1920]
hükümetin sovyet teşkilatı o suretle yapılmıştır ki bu teşkilatda proletarya sınıfı azamai derecede temerküz etmiş ve kapitalist sınıfı tarafından yetişdirilmiş

Rus sovyet şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası § Rus so- birlikte, bir arada Rus vyet düşünme, konuşma


11.09.2014
soy

<< OTü soy asıl, kök, ırk ?

soy|mak

<< ETü soy- deri yüzmek

soya

İng soya bir tür fasulya Hol soja a.a. Jap shōyu 醤油 zsoya sosu Çin jiàng yóu 醤油 za.a.

soydaş

TTü soy +dAş

soygun

TTü soy- +gIn