soydaş

sound

İng sound ses EFr son a.a. << Lat sonus a.a. << HAvr *swonh₂-o-s (*swon-o-s) HAvr *swenh₂- (*swen-) ses çıkarmak

sovyet

Rus sovyet şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası § Rus so- birlikte, bir arada Rus vyet düşünme, konuşma

soy

<< OTü soy sulb, zürriyet ~? Toh soy oğul

soy|mak

<< ETü soy- deri yüzmek

soya

İng soya bir tür fasulya Hol soja a.a. Jap shōyu 醤油 zsoya sosu Çin jiàng yóu 醤油 za.a.

soydaş

TTü: "Türk soyundan olan" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Büyük Gazi'nin Türk tarihi ve diline dair ortaya çıkardığı hakikatler ... her soydaş okuyucumuzun yüreğinde yeni yeni sevinçler uyandırmıştır.

TTü soy +dAş

 soy

Not: 1930'lardan itibaren umumiyetle "Türkiye dışındaki Türk soylular", 1980'lerden itibaren özellikle Bulgaristan Türkleri anlamında kullanılır.


19.08.2017
soygun

TTü soy- +gIn

soyka1

TTü soy-

soyka2

Bul soyka сойка zala karga, garrulus

soykırım
soymuk

TTü soy- +mUk