soyka1

soy

<< OTü soy sulb, zürriyet ~? Toh soy oğul

soy|mak

<< ETü soy- deri yüzmek

soya

İng soya bir tür fasulya Hol soja a.a. Jap shōyu 醤油 zsoya sosu Çin jiàng yóu 醤油 za.a.

soydaş

TTü soy +dAş

soygun

TTü soy- +gIn

soyka1

"giysi" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Ki geydükleri soykaları arı / Semiz idi yorga idi atları "... ölünün üstünden çıkan giysi (hl)" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1930]
soyha, soyka: 1. Ölünün üstünden çıkan giysi. 2. Miras, kalıt.

TTü soy-

 soy-

Not: +kA ekinin işlevi açık değildir.

Benzer sözcükler: soyha, soykalamak


03.03.2019
soyka2

Bul soyka сойка zala karga, garrulus

soykırım
soymuk

TTü soy- +mUk

soytarı

Ar saˁtar سعتر zyapay penis, zıbık EYun sáturos σάτυρος z1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun

soyut

TTü soy- +Ut