spa

söylev

TTü söyle- +Av

söz

<< ETü söz beyan ETü *sö- söylemek +Uz

sözcük

TTü söz +çUk

sözel

TTü söz +Al

sözlük

TTü söz +lIk

spa

[ Hürriyet - gazete, 2001]
Türkiye’de ilk kez SPA denilen, ... hamam, masaj odaları, havuz, jakuzi, buhar banyosunu birararaya getiren bir kompleksi

İng spa 1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi öz Spa Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent

Not: İngilizcede 17. yy başlarından itibaren jenerik isim olarak kullanılagelmiştir. Kent adının kökeni belirsizdir.


16.10.2014
spagetti

İt spaghetti [küç. çoğ.] ince şerit şeklinde makarna İt spago şerit

spam

İng spam internette sürekli tekrarlanan anlamsız veya istenmeyen mesajlara verilen ad (İlk kullanım: 1991) marka Spam İngiltere'de Hormel Foods Corp. tarafından üretilen konserve et ürünü (İlk kullanım: 1937)

spastik

Fr spastique a.a. İng spastic 1. spazma ilişkin, spazmlı, 2. serebral palsi hastalığına tutulmuş (genellikle çocuk) EYun spastikós σπαστικός zspazmlı EYun spáō σπάω zspazm, kasılma +istik°

spazm

Fr spasme kasılma, ani sancı EYun spasmós, spasmod- σπασμός, σπασμοδ- zkasılma EYun spáō σπάω zkasmak

spektaküler

Fr spectaculaire İng spectacular seyirlik, gösterişli, muhteşem Lat spectaculum gösteri, seyirlik şey +ari° Lat specere, spect- bakmak, gözlemek +ul°