spa

söylev

Türkiye Türkçesi söyle- fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.

söz

Eski Türkçe söz "beyan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sö- "söylemek" kökünden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

sözcük

Türkiye Türkçesi söz sözcüğünden Yeni Türkçe +çUk ekiyle türetilmiştir.

sözel

Türkiye Türkçesi söz sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

sözlük

Türkiye Türkçesi söz sözcüğünden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

spa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2001]
Türkiye’de ilk kez SPA denilen, ... hamam, masaj odaları, havuz, jakuzi, buhar banyosunu birararaya getiren bir kompleksi

Köken

İngilizce spa "1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Spa "Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent" özel adından alıntıdır.

Ek açıklama

İngilizcede 17. yy başlarından itibaren jenerik isim olarak kullanılagelmiştir. Kent adının kökeni belirsizdir.


16.10.2014
spagetti

İtalyanca spaghetti "ince şerit şeklinde makarna" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca spago "şerit" sözcüğünün küçültme hali çoğuludur.

spam

İngilizce spam "internette sürekli tekrarlanan anlamsız veya istenmeyen mesajlara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1991) İngilizce sözcük Spam "İngiltere'de Hormel Foods Corp. tarafından üretilen konserve et ürünü" ticari markasından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1937)

spastik

Fransızca aynı anlama gelen spastique veya İngilizce spastic "1. spazma ilişkin, spazmlı, 2. serebral palsi hastalığına tutulmuş (genellikle çocuk)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca spastikós σπαστικός z "spazmlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca spáō σπάω z "spazm, kasılma" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

spazm

Fransızca spasme "kasılma, ani sancı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca spasmós, spasmod- σπασμός, σπασμοδ- z "kasılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca spáō σπάω z "kasmak" fiilinden türetilmiştir.

spektaküler

Fransızca spectaculaire veya İngilizce spectacular "seyirlik, gösterişli, muhteşem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince spectaculum "gösteri, seyirlik şey" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözlemek" fiilinden +ul° ekiyle türetilmiştir.