staj

sprint

İngilizce sprint "seğirtme, kısa mesafe koşma, kısa mesafe koşusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) sprinta sözcüğünden alıntıdır.

stabil

Fransızca stable "istikrarlı, sabit, kararlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stābilis "sabit, durağan, istikrarlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince stāre "durmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

stabilize

Fransızca stabilisé "sabitlenmiş, oynaklığı giderilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca stabiliser "sabitlemek, durağanlaştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince stabilis "sabit, durağan" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

stadyum

Fransızca stade veya İngilizce stadium "spor sahası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince stadium "özellikle koşu sahası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca stádion στάδιον z "1. yaklaşık 200 metrelik uzunluk birimi, 2. bu uzunlukta yarış pisti" sözcüğünden alıntıdır.

stafilokok

Fransızca staphylocoque "salkım şeklinde toplanan bakteri türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca staphylḗ σταφυλή z "üzüm" ve Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane, meyve çekirdeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

staj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kâzım Karabekir, Günlükler, 1906]
Daha stajım bitmemişti. Mevki kumandanlığında mesleğimi zayıflatabilirdim. stajyer [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
stajyer: Stajını yapan

Köken

Fransızca stage "çıraklık, meslekte deneme süresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estage "1. durak, menzil, etap, 2. manastırda çile süresi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *staticum "durak, menzil" biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince stāre, stat- "durmak" fiilinden +ic° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için etajer maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

stajyer


22.12.2019
stalagmit

Fransızca stalagmite "dikit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen stalagmitae sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1654 Olaus Wormius, Dan. bilim adamı.) Bu sözcük Eski Yunanca stalágma σταλάμα z "damlama, damlanan" sözcüğünden +ite ekiyle türetilmiştir.

stalaktit

Fransızca stalactite "sarkıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen stalactitae sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1654 Olaus Wormius, Dan. bilim adamı.) Bu sözcük Eski Yunanca stalaktós σταλακτός z "damlayan" sözcüğünden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca stalássō σταλάσσω, σταλαγ- z "damlamak, damlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

stalk

İngilizce stalk "sessiz ve gizli yürümek, avı izlemek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *stalkojan biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stel- "gizlice yapmak, uğrulamak" fiilinin dr.

stand

İngilizce stand "durmak (fiil), duruş, pozisyon, pazarda bir satıcıya ayrılmış yer (ad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *standan "durmak" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sth₂-n̥-dʰ- (*sta-n̥-dʰ-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) kökünden türetilmiştir.

stand-by

İngilizce stand by "yanında durma, yardım etme, destek olma" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce stand "durma" ve İngilizce by "yanında, yakınında (edat)" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bi biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁epi (*epi-) biçiminden evrilmiştir. )