suç

subay

ÇTü subay 1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari Moğ subay kısır, yavrusuz

subra

Fr sous-bras kol altı, koltuk altı Fr sub+ bras kol

subret

Fr soubrette

subsonik

İng subsonic «ses altı», ses hızının altında

sucuk

<<? OTü *suğutçuk ETü suğut 1. bumbar dolması, sucuk, 2. suyu alınmış süt tortusu, kurut +çUk ETü suğur- suyunu almak, kurutmak

suç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol aŋar boyın sūdı [[ona boyun eğdi], yüŋ sūdı [[yün eğirdi]] (...) suç [[bir yere çarpıp geri dönen şeyi anlatır]], kılıç suç kıldı [[kılıç bir şeye çarpıp kaydı]], er suç kıldı [[adam bir işi reddetti? emre uymadı?]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
suç: al-danb [hata, yoldan sapma] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
al-danb [Ar.]: suş

<< ETü suç bükülme, yönünden sapma, reddetme ETü su- bükülmek, boyun eğmek +Iş

Not: Karş. ETü suy "suç", suyluğ "suçlu", suk "alçak ve hasis". • eki fiil adı üreten +Iş ekinin dissimile edilmiş biçimi olmalıdır.

Benzer sözcükler: suçlamak, suçlu, suçsuz


13.12.2015
sudoku

Jap sudoku 數獨 zbir sayı oyunu Jap sūji wa dokushin ni kagiru sayılar tek olmalı

sudur

Ar ṣudūr صُدُور z [#ṣdr fuˁūl msd.] 1. çıkma, öne çıkma, bir kaynaktan kaynama, türeme, yayılma, (ferman) yayımlanma, 2. göğüsler Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı

sufi

Ar ṣūfī صوفى z [#ṣwf nsb.] tarikat ehli, dindar kişi EYun sophós σοφός zbilge, usta, yüksek bilgiye sahip kimse ≈ EYun sophía σοφία zbilgelik

sufle

Fr soufflé [pp.] 1. üflenti, fısıltı, 2. çırpılmış yumurta akıyla kabartılmış tatlı Fr souffler üflemek, fısıldamak << Lat sufflare a.a. Lat sub+ flare, flat- a.a.

suhulet

Ar suhūla(t) سهولة z [#shl fuˁūla(t) msd.] yumuşama, yumuşaklık, akıcılık, kolaylık Ar sahala سهل zyumuşadı, gevşedi, kolaylaştı