subatomik

su

Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden evrilmiştir.

su basmanı

Fransızca soubassement "kaide, temel, altyapı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bassement "kaide, taban" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen basamento sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca basare "temellendirmek, tabana oturtmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince aynı anlama gelen basis sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sual

Arapça sAl kökünden gelen suˀāl سؤال z "soru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinin fuˁāl vezninde masdarıdır.

suare

Fransızca soirée "1. akşam vakti, 2. akşam saatinde verilen davet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca soir "akşam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince serum "geç vakit, akşam" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "geç" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₁-ro- (*sē-ro-) "geç" biçiminden evrilmiştir.

subaşı

Eski Türkçe "asker" ve Eski Türkçe baş sözcüklerinin bileşiğidir.

subatomik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 1999]
Fizikçiler, subatomik partiküller kullanarak, bugünkü bilgisayarların üstesinden gelemediği problemleri çözmeyi umut ediyor.

Köken

İngilizce subatomic "«atom altı», bir atomu oluşturan tanecikleri tanımlayan sıfat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sub "[bileşik adlarda] alt" (NOT: Bu sözcük Latince sub "alt (edat)" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce atom sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için sota, atom maddelerine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

subsonik


06.11.2013
subay

Çağatayca subay "1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca subay "kısır, yavrusuz" sözcüğünden alıntıdır.

subra

Fransızca sous-bras "kol altı, koltuk altı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bras "kol" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

subret

Fransızca soubrette sözcüğünden alıntıdır.

subsonik

İngilizce subsonic "«ses altı», ses hızının altında" sözcüğünden alıntıdır.

sucuk

Farsça zīcak veya zīçak زيجك/زيچك z "bumbar dolması" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zīç زيچ z "germe, çekerek uzatma, şerit, kordon" sözcüğünden türetilmiştir.