subay

su basmanı

Fr soubassement kaide, temel, altyapı Fr sub+ bassement kaide, taban İt basamento a.a. İt basare [den.] temellendirmek, tabana oturtmak +ment° Lat basis a.a.

sual

Ar suˀāl سؤال z [#sAl fuˁāl msd.] soru Ar saˀala سأل zsordu

suare

Fr soirée 1. akşam vakti, 2. akşam saatinde verilen davet Fr soir akşam << Lat serum [n.] geç vakit, akşam Lat serus geç << HAvr *seh₁-ro- (*sē-ro-) geç

subaşı

§ ETü asker ETü baş

subatomik

İng subatomic «atom altı», bir atomu oluşturan tanecikleri tanımlayan sıfat § İng sub [bileşik adlarda] alt (Lat sub alt (edat) ) İng sub+ atom +ic°

subay

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
subay = Zâbit

ÇTü subay 1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari Moğ subay kısır, yavrusuz

Not: Çağatayca sözcüğe, ETü "asker" + bay ögelerinden türediği yolundaki yanlış varsayıma dayanarak Dil Devrimi döneminde "askeri kumandan" anlamı yüklenmiştir.


10.12.2015
subra

Fr sous-bras kol altı, koltuk altı Fr sub+ bras kol

subret

Fr soubrette

subsonik

İng subsonic «ses altı», ses hızının altında

sucuk

<? OTü

suç

<< ETü suç bükülme, yönünden sapma, reddetme ETü su- bükülmek, boyun eğmek +Iş