subret

suare

Fransızca soirée "1. akşam vakti, 2. akşam saatinde verilen davet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca soir "akşam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince serum "geç vakit, akşam" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "geç" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₁-ro- (*sē-ro-) "geç" biçiminden evrilmiştir.

subaşı

Eski Türkçe "asker" ve Eski Türkçe baş sözcüklerinin bileşiğidir.

subatomik

İngilizce subatomic "«atom altı», bir atomu oluşturan tanecikleri tanımlayan sıfat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sub "[bileşik adlarda] alt" (NOT: Bu sözcük Latince sub "alt (edat)" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce atom sözcüklerinin bileşiğidir.

subay

Çağatayca subay "1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca subay "kısır, yavrusuz" sözcüğünden alıntıdır.

subra

Fransızca sous-bras "kol altı, koltuk altı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bras "kol" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

subret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Diyorlar ki bu 'subret' büyüdükçe bir afet olacak.

Köken

Fransızca soubrette sözcüğünden alıntıdır.


07.07.2015
subsonik

İngilizce subsonic "«ses altı», ses hızının altında" sözcüğünden alıntıdır.

sucuk

Farsça zīcak veya zīçak زيجك/زيچك z "bumbar dolması" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zīç زيچ z "germe, çekerek uzatma, şerit, kordon" sözcüğünden türetilmiştir.

suç

Eski Türkçe suç "bükülme, yönünden sapma, reddetme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe su- "bükülmek, boyun eğmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

sudoku

Japonca sudoku 數獨 z "bir sayı oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca sūji wa dokushin ni kagiru "sayılar tek olmalı" deyiminden türetilmiştir.

sudur

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣudūr صُدُور z "1. çıkma, öne çıkma, bir kaynaktan kaynama, türeme, yayılma, (ferman) yayımlanma, 2. göğüsler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.