sudoku

subra

Fr sous-bras kol altı, koltuk altı Fr sub+ bras kol

subret

Fr soubrette

subsonik

İng subsonic «ses altı», ses hızının altında

sucuk

Fa zīcak/zīçak زيجك/زيچك zbumbar dolması Fa zīç زيچ zgerme, çekerek uzatma, şerit, kordon

suç

<< ETü suç bükülme, yönünden sapma, reddetme ETü su- bükülmek, boyun eğmek +Iş

sudoku

[ Hürriyet - gazete, 2005]
Son 20 yıldır Japonya’yı saran Sudoku çılgınlığı, okyanusları aşıp tüm dünyaya hızla yayılıyor.

Jap sudoku 數獨 zbir sayı oyunu Jap sūji wa dokushin ni kagiru sayılar tek olmalı


22.09.2014
sudur

Ar ṣudūr صُدُور z [#ṣdr fuˁūl msd.] 1. çıkma, öne çıkma, bir kaynaktan kaynama, türeme, yayılma, (ferman) yayımlanma, 2. göğüsler Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı

sufi

Ar ṣūfī صوفى z [#ṣwf nsb.] tarikat ehli, dindar kişi EYun sophós σοφός zbilge, usta, yüksek bilgiye sahip kimse ≈ EYun sophía σοφία zbilgelik

sufle

Fr soufflé [pp.] 1. üflenti, fısıltı, 2. çırpılmış yumurta akıyla kabartılmış tatlı Fr souffler üflemek, fısıldamak << Lat sufflare a.a. Lat sub+ flare, flat- a.a.

suhulet

Ar suhūla(t) سهولة z [#shl fuˁūla(t) msd.] yumuşama, yumuşaklık, akıcılık, kolaylık Ar sahala سهل zyumuşadı, gevşedi, kolaylaştı

suhunet

Ar saχūna(t) سخونة z [#sχn faˁūla(t) msd.] hararet, ısınma, kızgınlık Ar saχuna سخن zısındı, kızdı