töre

toz1

<< ETü tōz/toğ toz <<? ETü *tobuz

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre

ETü: törü [ Orhun Yazıtları, 735]
türük bodunıŋ ilin törüsin tuta birmiş iti birmiş [Türk boylarının düzenini, yasasını tutuvermiş, itivermiş] ETü: törü [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
él kalır törü kalmas [devlet bırakılır, yasa bırakılmaz bu atasözü ataların yasasına/geleneğine bağlı kalmayı öğütler.]] KTü: töre [ Codex Cumanicus, 1303]
töre ... torä ... töurä TTü: [ Hızır b. Celalüddin, Tarih-i İbn Kesir terc., 1438]
siz daχı elbette sizden öndin gelenlerüŋ töresin itsenüz [sizden önce gelenlerin geleneğine uymanız] gerektir

≈ Moğ töre yasa, özellikle Cengiz yasası ≈ ETü törü düzen, yasa, örf

Not: Eski Türk ve Moğol kültürünün ikonik kavramlarından biridir. 14. yy'dan itibaren tüm lehçelerde yerleşik olan töre biçimi Moğolcadan ikincil alıntıdır (Claus sf. 531). Ancak ETü törü biçimi de Moğolcadan alınmış olabilir.

Benzer sözcükler: töresel

Bu maddeye gönderenler: tören


03.08.2021
tören

ETü töre yasa, örf +In

törpü

<< ETü törpig/törpigü yontma aracı, törpü ETü törpi- yontmak, törpülemek +I(g)

töton

Fr teuton Alman, özellikle eski Alman kavimleri Lat Teutones Romalıların Germen kavimlerine verdiği ad EYAlm theuda halk, kavim

tövbe

Ar tawba(t) توبة z [#twb faˁla(t) msd.] tövbe etme, pişmanlık duyma Aram tawbā תובא z [#twb] geri dönme, özellikle günahtan dönme, tövbe etme (≈ Ar ṯawb ثوب zgeri dönme )

töz

ETü töz kök, asıl, soy