tüfek

tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose her türlü yumrulu hastalık [esk.], verem YLat tuberculosis a.a. +osis Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur << HAvr *tuh₂-bʰ-és- (*tū-bʰ-és-) yumru +icul° << HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. ?

tüfek

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tüvek: [yaş söğüt dalının kabuğu çıkartılır. Bu bir boru gibidir. İçine fındık ya da yuvarlak şeyler konur ve küçük kuşları vurmak için kullanılır. Böyle bir boru kamıştan da yapılabilir.] [ Danişmend-Name, 1360]
ok fışıldusı, yay tınkıldusı, tüfeng patıldusı

<<? ETü tüwek (Çiğil lehçesi) üfleme borusu (≈ Fa tufak تفك za.a. ) ETü/Fa tu/tuf تف ztükürme sesi

 

Not: Barut tüfeği 14. yy'ın ilk yarısında Türkçe ve Farsça kullanımda eş zamanlı ortaya çıkar. Her iki dilde tüfek ve tüfenk biçimleri görülür. Anadolu'da ilk tüfeğin Orhan Bey zamanında veya ondan kısa bir süre önce kullanıldığı anlaşılıyor. • Karş. Fa tufek-i dehen "ağız tüfeği, üfleyerek kuş vurma borusu".


09.04.2019
tükel

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

tüken|mek

ETü tüke- bitmek +In- ETü *tük bitik, gitmiş +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- bitirmek, sona erdirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba