tükel

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose her türlü yumrulu hastalık [esk.], verem YLat tuberculosis a.a. +osis Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur << HAvr *tuh₂-bʰ-és- (*tū-bʰ-és-) yumru +icul° << HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. ?

tüfek

<<? ETü tüwek (Çiğil lehçesi) üfleme borusu (≈ Fa tufak تفك za.a. ) ETü/Fa tu/tuf تف ztükürme sesi

tükel

ETü: [ Irk Bitig, <900]
esen tükel bolmış [sağ ve sağlam olmuş] YTü: "mükemmel" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Türkiye'ye uğur getirdiklerini söylerken duygum, tükel özgü bir kıvançtır.

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

 tüken-

Not: TTü dükel biçimi kullanımdan düşmüş bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde Eski Türkçeden aktarılmış telaffuzla yazı diline ithal edilmiştir.


11.10.2017
tüken|mek

ETü tüke- bitmek +In- ETü *tük bitik, gitmiş +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- bitirmek, sona erdirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı