tülü

tüken|mek

ETü tüke- tamamlanmak, bitmek, sona ermek +In- ETü *tük bütün +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- tamamlamak, bitirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü: "tüylü" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
tülü kuşuŋ yavrusı TTü: "bir tür deve" [ Sümbülzâde Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, <1820]
iki örgüçlü deve ile Arabī deve beyninde tevellüd eden develere denir ki lisanımızda tülü deve taˁbīr olunur; boz deveden iri ve cesāmetlü olur.

TTü tüy +lI(g)

 tüy


10.06.2015
tüm

<< ETü tüm tam, bütün

tümce

TTü tüm +çA

tümel

TTü tüm +Al

tümen

<< ETü tümen on bin ≈ Moğ tümen a.a. ≈ Toh tmāne/tumane a.a.

tümgeneral

§ TTü tümen TTü general