tümör

tümce

TTü tüm +çA

tümel

TTü tüm +Al

tümen

<< ETü tümen on bin ≈ Moğ tümen a.a. ≈ Toh tmāne/tumane a.a.

tümgeneral

§ TTü tümen TTü general

tümleç

YTü tümle- +(g)Aç

tümör

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
bir kadının karnından 22 kilo sikletinde bir tümör çıkarılmıştır.

Fr tumeur şişik, yumru, ur Lat tumor a.a. Lat tumescere şişmek, kabarmak +or << HAvr *tum- HAvr *tewh₂- (*tew-) a.a.

Not: Lat tuber ve tumor biçimleri eşdeğerdir. Aynı kökten EYun týmbos "kümbet", EYun sōma "gövde", İng thigh "kaba et", thumb "baş parmak".

Bu maddeye gönderenler: somatik (kromozom, lizozom, ribozom), tüberküloz, tumba, tümülüs


01.10.2017
tümsek

TTü *tümse- toplaşmak +Uk TTü tüm- kabarmak, top şeklini almak +sA-

tümülüs

Lat tumulus [küç.] tümsek, höyük, tepecik Lat tumere şişmek +ul°

tünaydın

§ ETü tün gece TTü aydın

tüne|mek

<< ETü tüne- gecelemek ETü tün gece, dün +(g)A-

tünel

Fr/İng tunnel yeraltı geçidi (İlk kullanım: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) << Fr tonnelle bir tür dar ve uzun şarap fıçısı << OLat tonnella [küç.] fıçıcık OLat tonna/tunna fıçı +ell°